PŘEKLADY NĚMČINA

SOUDNÍ TLUMOČNÍK A ODBORNÝ PŘEKLADATEL

Správný odborný překlad je předpoklad úspěchu

NEJSEM AGENTURA

adresy – působiště:
PRAHA – MĚLNÍK: Vojkovice 179, 27744
ČESKÝ KRUMLOV: Horní Planá, Jestřábí chaty č.ev. 1ch, 38226
ČESKÉ BUDĚJOVICE: České Vrbné 2411, 37011
STRAKONICE: Lesní 397, 38601
KARLOVY VARY: Východní 13, 36020

POPTAT PŘEKLADY

Služby - obory

#

Technické překlady

 • automotive
 • strojírenství
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • IT + Komunikace
 • dřevozpracující technika
 • zemědělská technika
 • katalogy, manuály a výkresy
#

Obchodní překlady

 • smlouvy
 • nabídky
 • katalogy
 • korespondence
 • soudně ověřené překlady
 • obecné překlady
#

Právnické překlady

 • soudně ověřené i běžné
 • právnické texty
 • usnesení
 • rozsudky
 • žaloby
 • veškeré přípisy
 • soudní tlumočník
#

Zdravotnické překlady

 • lékařské zprávy
 • posudky
 • výsledky testů
 • soudně ověřené překlady
 • obecné zdravotní zprávy
#

Osobní doklady

 • rodné listy
 • oddací listy
 • vysvědčení
 • průkazy odbornosti
 • rozhodnutí úřadů
 • soudně ověřené překlady
 • obecné překlady

O mně

Ing. Josef Habart

překladatel němčiny a soudní tlumočník

#

Absolvent německá Technische Universität Dresden. Mnohaletá odborná praxe v průmyslu a mezinárodním obchodě. 30 let jsem vedl střední těžební a kamenickou firmu s vazbou na evropský trh (Německo, Rakousko …). Od roku 1990 ústní i písemná komunikace, obchodní, technologická a právní témata v němčině denně .

Nejsem agentura, ušetříte čas i náklady.

Zobrazit kvalifikaci Zobrazit praxi

#

Reference

 • Obrábění, tváření, vstřikování kovů a plastů,
 • Všeobecné strojírenství
 • Elektrotechnika, elektronika
 • IT, komunikační a zabezpečovací systémy
 • Stavebnictví
 • Zemědělské stroje
 • Zpracování dřeva
 • Obchodní a právní dokumenty

Například:

#
#
#
#
#

a mnoho dalších. Fyzické osoby neuvedeny.