PŘEKLADY NĚMČINA

SOUDNÍ TLUMOČNÍK A ODBORNÝ PŘEKLADATEL

Správný odborný překlad je předpokladem úspěchu

POPTAT PŘEKLADY

Služby - obory

#

Technické překlady

 • automotive
 • strojírenství
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • IT + Komunikace
 • dřevozpracující technika
 • zemědělská technika
 • katalogy, manuály a výkresy
#

Obchodní překlady

 • smlouvy
 • nabídky
 • katalogy
 • korespondence
 • soudně ověřené překlady
 • obecné překlady
#

Právnické překlady

 • soudně ověřené i běžné
 • právnické texty
 • usnesení
 • rozsudky
 • žaloby
 • veškeré přípisy
 • soudní tlumočník
#

Zdravotnické překlady

 • lékařské zprávy
 • posudky
 • výsledky testů
 • soudně ověřené překlady
 • obecné zdravotní zprávy
#

Osobní doklady

 • rodné listy
 • oddací listy
 • vysvědčení
 • průkazy odbornosti
 • rozhodnutí úřadů
 • soudně ověřené překlady
 • obecné překlady

O mně

Ing. Josef Habart

překladatel němčiny a soudní tlumočník

Absolvoval jsem německou Technische Universität Dresden. Mám mnohaletou odbornou praxi v průmyslu a mezinárodním obchodě. 30 let jsem vedl střední těžební a kamenickou firmu s vazbou na evropský trh (Německo, Rakousko ...). Od roku 1990 jsem ústně i písemně komunikoval a řešil obchodní, technologická a právní témata v němčině.

Nejsem agentura, ušetříte čas i náklady.

Zobrazit kvalifikaci Zobrazit praxi
#

Reference

 • Obrábění, tváření, vstřikování kovů a plastů,
 • Všeobecné strojírenství
 • Elektrotechnika, elektronika
 • IT, komunikační a zabezpečovací systémy
 • Stavebnictví
 • Zemědělské stroje
 • Zpracování dřeva
 • Obchodní a právní dokumenty
 • Zdravotnická dokumentace
 • Osobní doklady

Například:

#
#
#
#
#

a mnoho dalších. Fyzické osoby neuvedeny.